سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد حاجی کتابی – دانشگاه شیراز ، بخش زمین شناسی،دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد زارع –

چکیده:

دشت کامفیروز در ۸۰ کیلومتری شمال غرب شهر شیراز قرار دارد. زمین های کشاورزی در این دشت تحت کشت برنج قرارمیگیرند و کشاورزان برای بهره بری بیشتر از کودهای شیمیایی استفاده میکنند که استفاده از این کودها میتواند موجب ایجاد آلودگی نیترات در آب زیرزمینی شود. رودخانه کر از میان دشت کامفیروز میگذرد و از آب زیرزمینی دشت نغذیه میشود و در انتهای دشت به دریاچه سد درودزن میریزد و از این جهت اجرای برنامه مدیریتی برای کنترل میزان مصرف کودهای شیمیایی در مناطق مختلف دشت الزامی می باشد. بدین منظور در این مطالعه نقشه خطر پذیری برای مدیریت وحفظ منابع آب زیرزمینی در زمین های تحت کشت برنج تهیه گردید. بدین منظور از روش دراستیک (DRASTIC) استفاده گردید و نقشه نهایی با استفاده از اندازه گیری های میدانی غلظت نیترات در نقاط مختلف دشت تصحیح شد. درنقشه خطر پذیری نهایی ۱۹ درصد از مساحت دشت دارای خطر پذیری بالا، ۷۴ درصد دارای خطر پذیری بسیار بالا و ۷درصد دارای خطر پذیری بسیار بسیار بالا می باشد. در نهایت پیشنهاد گردید در مناطق با خطر پذیری بسیار بسیار بالا کودنیترات کمتری استفاده گردد و یا به کشت محصولاتی اختصاص یابد که احتیاج به نیترات کمتری دارد.