سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس
حمیدرضا گل کارحمزیی یزد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس
پدیده چوبدار – کارشناس کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه شهید چمران اهواز
قاسم توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس

چکیده:

بدون شک آب نقش بسیار مهمی در بهداشت و سلامت جوامع بشری دارد. امروزه یکی از شاخصهای اصلی بهداشتی دسترسی به آب سالم لولهکشی است که این امرخطیر به عهده شرکتهای آب و فاضلاب میباشد. وجود کلر آزاد باقیمانده در حد استاندارد، کیفیت میکروبی و شیمیائی مطلوب، عدم وجود بو و طعم خاص، مجموعه عواملی است که متضمن سلامتی آب شرب، رضایت و تندرستی مردم میباشد و از جمله اهدافی است که آزمایشگاههای آب شرب به دنبال آن هستند. برای بهینهسازیکارها در امرکنترل کیفی آب به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری نیاز است.یکی از بخش های مهم کارجهت ارائه گزارش های صحیح و سریع، انجام محاسبات هر پارامتر، تبدیل واحده ا و بررسی نتایج و صحت آزمایش ها می باشد سعی شده است کلیه این موارد به شکل کاربردی، در برنامه لحاظ شده و برای هر پارامتر یک صفحه اختصاص یابد. محاسبه پارامترهایی که نیاز به انجام آزمایش ندارند نیز به صورت خودکار انجام می شود. در آخرین صفحه نیز جهت ارائه دید کلی از کیفیت آب، ترسیم همزمان دیاگرام شولر مقایسه ای آورده شده است. در این مقاله تلاش شده، به معرفی نرمافزار کاربردی نگارش یافته در محیط Excel 2007 تحت عنوان Water testing پرداخته شود