سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا عالمی نائینی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، دانشکده هوافضا

چکیده:

امروزه ماموریتهای پروازی که در لحظه ای مشخص از یک ماموریت ثانویه آغاز می گردند، اهمیت ویژه ای یافته اند. با توجه به ضرورت تدوین نرم افزاری برای شبیه سازی چنین ماموریتهایی، فعالیت حاضر تعریف و به انجام رسید. در این مقاله، ابتدا امکانات در نظر گرفته شده برای نرم افزار شبیه سازی پرواز معرفی می گردد. در ادامه نحوه اعتبار سنجی نرم افزار تشریح شده و سپس بر اساس آن، برخی از مهمترین عوامل موثر بر شکل مکان هندسی برخورد اجسام پرتاب شده معرفی و اثرات آنها ارائه خواهد گردید.