سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم امیدی – گروه شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
نورالدین گودرزیان –
وحید رحمانیان – گروه مهندسی پلیمر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
سیدمجتبی موسوی – مهندسی پلیمر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یزد

چکیده:

در این تحقیق نانوذرات روتنیوم کلرید را بر بستر پلی اتیلن ایمین PEI(به روش کمپلکسومتری قرار داده و سپس به روش تعویض یون، یونهایCl-را با آنیونBH4-تعویض کرده و در نتیجه یک احیاء کننده هتروژن پلیمری جدید تهیهگردید]PEI-Ru(BH4) 3با توجه به افزایش سطح نانوذرات راندمان واکنش افزایش یافته و این احیاءکننده ترکیبات کربونیل با استخلاف های متفاوت را به الکل مربوطه با راندمان بالایی تبدیل مینماید. ازمزیت های این احیاءکننده جدیدWork-Up راحت محصولات به دلیل هتروژن بودن و انتخاب گری می باشدپیشرفت واکنش توسطTLC-GC-UVو تکنیک جدیدScanometeryپیگیری و شناسایی محصولات به روشهای طیف سنجی و اندازه گیری خصوصیات فیزیکی آنها انجام می گردد