سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی مزمل حکم آبادی – دانشجوی دکتری، تهران-خیابان آزادی- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی
سید خطیب الاسلام صدرنژاد – استاد، تهران-خیابان آزادی- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی و علم مو

چکیده:

کنسانتره ایلمنیت کهنوج با آنالیزSiO2 %3/ و ۲ Fe2O3 %12/8 ،FeO %35/6 ،TiO2 %45/2توسط اسید هیدروکلریک M9/13 در۹۵درجه با سرعت ۶۰۰rpm به مدت ۵ ساعت با استفاده از پودر آهن به عنوان عامل احیا کننده مورد انحلال قرار گرفت. سینتیک و ترمودینامیک انحلال تیتانیوم و آهن موجود در ایلمنیت مورد بررسی قرار گرفت. مشخص گردید که کنترلنفوذی مکانیسم غالب انحلال تیتانیوم و آهن در ۳۰ دقیقه اول انحلال ایلمنیت بوده است. انرژی اکتیواسیون برای هر انحلال هر دو عنصر تیتانیوم و آهن در محدوده دمایی مذکور به میزان (به ترتیب ۴۱/۳۲۳و۷۹/۷۶۵kj/mol تعیین گردید. در اثر هیدرولیز همزمان تیتانیوم حل شده در محلول، نانوپودرTiO2با حدود ۹۴%TiO2تولید شد. حضور و آنالیزTiO2با تستهای تشخیصیEDAX و XRF ، XRD مورد تایید قرار گرفت. پود تولیدی شامل مخلوطی از فازهای آناتاز و روتیل است