سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهرداد مهکام – دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
حسن دهری – دانشگاه پیام نور مرکز تبریز
معصومه بالایی خضر لو بخشعلی معصومی –
مریم حاتم زاده –

چکیده:

در این تحقیق نانو قالب هایی مولکولی بر اساس مونومرهای متاآلکریلیک اسید برای متیل سالیسیلات به دو روش تابشی و حرارتی تهیه شده است. هدف مقایسه روش حرارتی تهیه پلیمرها با روش تابشی هست و تعیین اینکه کدام روش بهینه است. قالب های پلیمری تهیه شده در هر دو روش مورد آنالیز قرار گرفت و میزان داروی قالب گیری شده حاصل از آنالیز نشان داد که روش تابشی بیشترین کارایی را داشته است.