سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

خضراله خضری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
وحید حدادی اصل –
حسین روغنی ممقانی –

چکیده:

لاتکس پایدارنانوکامپوزیت کوپلیمر تصادفی استایرن – متیل متاکریلات /خاک رس به روش پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم معکوس RATRP درسیستم مینی امولسیونی و دردمای ۹۰درجه سنتز شد اندازه قطرات و ذرات پلیمری و توزیع اها با استفاده ازروش تفرق دینامیکی نور DLS به دست آمد. درجه تبدیل نهایی با استفاده از روش وزن سنجی اندازه گیری شد همچنین متوسط عددی و وزنی وزن مولکولی و شاخص پراکندگی با استفاده از روش کروماتوگرافی ژل تراوایی GPC مورد ارزیابی قرارگرفت توزیع وزن مولکولی درموردنمونه های نانوکامپوزیتی پهنت ر بوده و با افزایش میزان نانوذره نیز پهن تر گردید نتایج تفرق اشعه ایکس XRD نمایانگر ساختار پراکنشی تمامی نانوکامپوزیت های سنتزی حاصل شده از روش پلیمریزاسیون درجا بود تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی sEM نیز توزیع یکنواخت ذرات کروی نانوکامپوزیت کوپلیمراستایرن – متیل متاکریلات / خاک رس با محدوده اندازه ۲۰۰ نانومتر را نشان میدهد