سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین عیسی زاده – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمد سلیمانی –
بهزاد داودی –

چکیده:

کامپوزیت پلی آنیلین و استیرن در محیط آبی با استفاده از آمونیوم پرسولفات بعنوان اکسنده و هیدروکسی پروپیل سلولز به عنوان پایدار کننده تهیه شدها ست خواص کامپوزیت تهیه شده از قبیل شکل شناختی اندازه ذرات و هدایت الکتریکی بررسی شده است نتایج نشان میدهد که اندازه ذرات به نوع پایدار کننده بستگی دارد همچنین ساختمان شیمیایی محصول با استفاده از طیف FTIR بررسی شده است نتایج نشان میدهد که شدت پیک ها به نوع پایدار کننده بستگی دارد.