سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی انرژی، فناوریهای خودرو، توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرهاد گل محمدی – دانشجوی دکتری- دانشگاه تربیت مدرس
حسین غریبی – استاد- دانشگاه تربیت مدرس
مهدی خیرمند – استادیار- دانشگاه یاسوج

چکیده:

الکتروکاتالیست های آلیاژیPdCoبر پایه کربن ولکان با نسبت های اتمی مختلفPd:Co(1:1،۲:۱،۳:۱, ,۱۰:۱به طور ساده در یک محلول آبی به وسیله رفلاکس تحت گاز آرگون به مدت ۲۴ ساعت، در دمای ۱۲۰ درجه سانتی گراد و استفاده از اتیلن گلیکول به عنوان احیا کننده به منظور استفاده در قسمت کاتد پیل های سوختی سنتز شده اند. کاتالیست های سنتز شده بر حسب مورفولوژی ساختاری و فعالیت کاتالیتیکی آنها به وسیلهSEM ،XRD و اندازه گیری های الکتروشیمیایی مورد بررسی قرار گرفته اند. نانوذرات دوفلزیPd-Co یک ساختارfcc را نشان داده و متوسط اندازه ذرات آن ها با افزایش مقدارCo یک روند کاهشی را نشان داده اند. تمام اندازه گیری های الکتروشیمیایی بر این نکته تاکید دارند که PdR3RCo/Cبهترین نسبت و PdCo/C بدترین نسبت می باشد.