سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شادی کریمی ربانی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
فاطمه داداشیان – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
ناهید همتی نژاد –

چکیده:

در این مطالعه امکان تولید فیلم مخلوط نانوذرات ابریشم / پلیپروپیلن مورد بررسی قرار گرفته شده است. از عملیات آنزیمی به منظور تولید پودر ظریف ابریشم با غلظتهای متفاوت آنزیم و زمانهای متفاوت عملیات استفاده شد. پس ازعملیات آنزیمی، به منظور تولید ذرات بسیار ریز ابریشم از عملیات مکانیکی توسط آسیاب ساچمهای استفاده شد. تصاویرSEMنشان میدهد که قطر ذرات پس از این مرحله به کمتر از ۱۰۰ نانومتر رسیده است. در نهایت، به منظور تولیدفیلمهای مخلوط، درصدهای مختلفی از پلیپروپیلن با پودر ابریشم در شرایط دمائی و زمانی مناسب مخلوط شدند. تصاویرSEMنشان میدهد که نانوذرات ابریشم در پلیپروپیلن به صورت یکنواخت توزیع شده است. پیکهای خصوصیات مربوط به ابریشم و پلیپروپیلن در طیفFTIR مشاهده شد و دیده شد که در طول اختلاط، تغییرات شیمیائی مشهودی در فیلم- های مخلوط اتفاق نیفتاد. با افزایش میزان پودر ابریشم، کاهش قابل توجهی در استحکام و ازدیاد طول تا حد پارگی فیلم مخلوط مشاهده شد. میتوان گفت که پودر ابریشم نقش قابل توجهی را در بهبود جذب رطوبت فیلم حاصل ایفا میکند.