سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

میثم چراغویسی – دانشگاه جامع امام حسین ع گروه شیمی
بزرگمهر مداح –

چکیده:

شناسایی عوامل عصبی ترکیبات فسفردار ومحصولات هیدرولیزی آنهادرنمونه های محیطی اهمیت زیادی دارد عوامل عصبی سومان، سارین و VX زمانیکه درمحیط قرار میگیرند به ترکیبات آلکیل متیل فسفونیک اسید و درنهایت به متیل فسفونیک اسید MPA تبدیل می شوند دراین تحقیق با روش همرسوبی نانوذرات مگنتیت سنتز شد سپس به وسیله تترااتیل اورتوسیلان لایه ای از سیلیکا برروی ان قرارگرفت درمرحله بعد به وسیله ۳- تری اتوکسی سیلیل پروپیل آمین عامل دار شد ساختار محصولات هرمرحله به وسیله تکنیک FTIR و پراش XRD بررسی گردید ظرفیت رزین بوسیله تیتراسیون پتانسیومتری ۰/۲meq/g بدستآمد این نانوذره برای تغلیظ مقادیر ناچیز MPA استفاده شد مخلوط تغلیظ شده حاصل از شویش به وسیله بیستری متیل سیلیل تری فلورواستامید مشتق سازی و توسط دستگاه GC تعیین غلظت شد