سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در علوم محض و کاربردی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ز حیدرزاده – گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
ر گلزاریان – گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، تهران
ز دهقانی – گروه فیزیک، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران
م -ح مجلس ارا – دانشگاه فیزیک فوتونیک گروه آزمایشگاه تهران ، ۴۹ شماره مفتح خیابان ، مع

چکیده:

نانوذرات طلا به دلیل داشتن کاربردهای بالقوه در صنایع مختلف بصورت گسترده ای مورد مطالعه قرارگرفته اند دراین مقاله نانوذرات طلا به روش شیمیایی تهیه شده است ضریب شکست غیرخطی و ضریب جذب غیرخطی نانوذرات طلا به کمک روش روبش -Z با کمک لیزر پیوسته هلیم نئون λ =۶۳۲ ۸٫nm بررسی شدها ست ضریب شکست غیرخطی نانوذرات طلا به کمک روش مشاهده حلقه های پراش در میدان دور نیز به دست امده است این روش ناشی از ضریب شکست مختلط می باشد و با شمارش تعداد حلقه های بدست امده می توان ضریب شکست غیرخطی را یافت دراین کار ضریب شکست خطی به کمک چیدمان محصور شدگی اپتیکی α=۲٫۹۷ cm-1 بدست امده است نتایج این بررسی ها نشان میدهد که این مواد دارای ضریب شکست NLO قوی می باشد.