سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز میرزایی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
امیر حیدری –
مریم مهدوی –
ناهید نجفی –

چکیده:

نشاسته یکی از ارزانترین منابع برای تهیه بیوپلیمر می باشد و برای تقویت فیلم حاصله از نانوذرات استفاده می کنند دراین تحقیق تاثیر میزان گلیسرول بهعنوان پلاستیسایزر و میزان نانوذرات خاک رس به عنوان تقویت کننده و تنظیم کننده بخار آب در سه سطح متفاوت مورد بررسی قرارگرفت فیلمهای حاصله به روش تبخیر حلال تهیه شده و دردمای محیط حلال آنها تبخیر گردید مشخص شد که با افزایش میزان گلیسرول میزان جذب آب افزایش می یابد ولی با افزودن نانوذرات خاک رس میزان جذب آب و عبور دهی بخار آب کاهش می یابد.