سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منیره کوهی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
محمد مرشد – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
ژاله ورشوساز – دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان
محمدحسین فتحی –

چکیده:

در این تحقیق وب نانوالیاف کامپوزیتی پلی کاپرولاکتونPCL)پلی اتیلن گلیکول /(PEG)حاوی نانوذرات شیشه زیست فعالBG)تولید شد. نانوالیافPEG/PCLبطور موفقیت آمیز به روش الکتروریسی از مخلوط پلیمری حاوی مقادیر مختلفBGدر مخلوط کلروفرم/متانول تهیه شد. ارزیابی خواص مکانیکی نشان داد که با افزایش درصد نانوذرات BGتا ۱۵% استحکام کششی افزایش یافته اما با افزایش بیشترBG تا ۲۰ % کاهشی در استحکام کششی مشاهده میگردد که به دلیلآگلومره شدن نانوذرات در بستر نانوالیاف میباشد. تصاویرSEMو آنالیزXRDتشکیل لایه استخوان مانند هیدروکسی آپاتیت را بر روی سطح وب نانوالیاف بعد از غوطهوری در محلول شبیه سازی شده بدن نشان دادند. مطالعات ما نشان داد که این نانوالیاف کامپوزیتی جدید توانایی تشکیل لایه آپاتیت در محیطهای بیولوژیکی را دارا بوده و در نتیجه پتانسیل خوبی در کاربردهای بازسازی استخوان دارد