سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جعفر رضانیان – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
حمید رحیمی –

چکیده:

اگرچه بیشتر پلیمرها نسبت به تابش مایکرویو شفاف هستند وقتی آنها با مواد کربنی تقویت می شوند کامپوزیت های جاذب مایکرویو می شوند. دراین مقاله کامپوزیت پلی پروپیلن تقویت شده با دوده رسانا در معرض تابش مایکروویو قرار گرفت و خواص دینامیکی مکانیکی حرارتی آن ها بررسی شد. نتایج دینامیکی مکانیکی حرارتی) DMTA ( نشان داد که مدول اتلافی و مدول ذخیره این کامپوزیتها بعد از در معرض گذاری بهبود یافته است که این بر خلاف نتایج مطالعات تحقیقاتی گذشته است که بیان می کنند مایکروویوها هیچ تاثیری بر مدول اتلافی ندارد. تصور می شود تابش مایکروویو باعث ایجاد حرارت در سطع مشترک پلی پروپیلن/ دوده رسانا می شود این حرارت برای ذوب کردن ماتریس اطراف مناسب است و در نتیجه آن چسبندگی سطع مشترک و نقص های ساختاری بهبود می یابند.