سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ثریا قیم پور – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
سیدمجید مرتضوی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده:

صنعت نساجی یکی از صنایع مرتبط با بهداشت افراد در هر گروه سنی و اجتماعی محسوب می شود . استفاده از تکنیک ریزکپسول سازی، روشی جدید در کاربرد مواد ضدمیکروب روی منسوجات به حساب می آید . در این تحقیق، از میکرو ونانوکپسول های آلجیناتی حاوی اسانس نعناع استفاده گردید. عملیات تثبیت این ریزکپسولها، با استفاده از بیندر اکریلات و به کمک دستگاه میکروویو، بر روی پارچه % ۱۰۰ پنبهای انجام شد. روش طیفسنجیFT-IRبه منظور تشخیص وجود ریزکپسول هامنسوج به کار گرفته شد و از میکروگراف هایSEM استفاده گردید نا وجود ریزکپسولها، توزیع سطحی و محل اتصال آنها به الیاف ارزیابی شود