سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

ساناز جهانگیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه های دریایی، دانشکده کشتی سازی و صنا
مهدی ایرانمنش – دانشیار، دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه صنعتی امیرک

چکیده:

سرزیری و نشت مواد خطرناک از لوله های گاز و نفت منجر به وقایع فاجعه آمیز و ایجاد خسارت سنگین، با تاثیرات جدی و مخرب بر محیط زیست( مانند آتش سوزی و…) خواهد شد. این مساله وقتی حادتر میشود که لوله ها تحت شرایط محیطی دچار نشت، خوردگی و گسیختگی شود. در این راستا، پیش بینی مناسب مدلی که خطرات موجود را ارزیابی کرده و آن را کاهش دهد و نیز روش هایی برای بازرسی و نگه داری از لوله ها و کاهش خطرات ایجاد شده ضروری به نظر میرسد. در این مقاله سعی شده است انواع شکست و خرابی ها در لوله های انتقال نقت و گاز شناسایی و پیش بینی شده و در نهایت مدلی با خصوصیات ذکر شده ارائه گردد. این مقاله به مدل سازی لوله هایی با اعمال تغییر ضخامت ناشی از خوردگی اختصاص دارد .کلیاتی در مورد روش اجزاء محدود و روش های معمول بررسی کمانش سازه ها و به دست آوردن استحکام نهایی آن ها بیان شده و با استفاده از این روش ها، تخمینی از استحکام نهایی و رفتار کمانشی این اعضا تحت فشار هیدرواستاتیکی انجام گرفته است؛ مدل سازی با نرم افزار انسیس مدل سازی شده و نتایج با مقالاتیکه قبلا در این زمینه به صورت آزمایشگاهی و مرجع کار کرده اند معتبر سازی شده است تا بدین سان گامی در طراحی لوله هایی مناسب یرای انتقال گاز ونفت برداشته شود