سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا مرتضایی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:

شهر سمنان مرکز استان سمنان با جمعیتی بالغ بریکصدوپنجاه هزار نفر در فاصله ۲۰۰ کیلومتری شرق تهرن و ۲۰ کیلومتری جنوب رشته کوههای البرز از نظر تقسیم بندی مناطق لرزه خیز داخل ایران : هلال البرز واقع شده است وجودمراکز مهم اقتصادی صنعتی فرهنگی و توریستی در آن از یک سو و احتمال وقوع یک زمین لرزه در آن از سوی دیگر سبب شده این شهر از اهمیت ویژه ای در ارزیابی احتمالی خطر زلزله برخوردار شود. از آنجایی که در ساخت بیشتر سازه های جدید و قدیم شهر سمنان ضوابط و معیارهای مهندسی مرتبط با سازه های مقاوم در برابر زلزله مورد توجه اساسی قرار نگرفته رویداد زمین لرزه ای بزرگ دراین شهر به طور قابل ملاحظه ای مخاطره آمیز خواهد بود و عواقب بسیار نگران کننده را در بر خواهد داشت. به علت وجود سازه های نسبتا بلند و با اهمیت و نیز رونق آپارتمان سازی در بسیاری ازنقاط شهر سمنان دراین مقاله طیفهای خطر یکسان افقی با سطوح خطر متفاوت برای پریودهای مختلف ارائه خواهند شد.