سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا ناجی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
مجتبی افشارجهانشاهی – عضو هیئت علمی دانشگاه ولی عصر عج رفسنجان
مرضیه افشارجهانشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار

چکیده:

یکی از اهداف استانداردهای حسابداری تجویز مبنایی برای ارایه صورتهای مالی یک واحدتجاری و به منظور حصور اطمینان از قابلیت مقایسه با صورتهای مالی دوره های قبل همان واحد تجاری و نیز با صورتهای مالی سایر واحدهای تجاری است یکی از این صوت های مالی صورت ترازنامه است که نشان دهنده وضعیت مالی واحد تجاری در یک زمان مشخص می باشد دراین مقاله ایده جدیدی مبتنی برتهیه صورت ترازنامه توسط عاملهای هوشمند و سیستمهای خبره مطرح و پیاده سازی گردیده است.