سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بخشعلی معصومی – استادیار دانشگاه پیام نور تبریز
سولماز سرمست – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی آلی دانشگاه پیام نور تبریز
سمیه جاهد شبستری – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی آلی دانشگاه پیام نور تبریز

چکیده:

در این کار پژوهشی ابتدا هموپلیمرهایی از منومرهای ارتومتوکسی آنیلین و ارتو آمینوفنل وسپسکوپلیمرهایی از منومرهای ذکر شده در نسبت مولی ۱به ۱ در حضور دوپانت سولفوریکاسید (مولار ۲)و آمونیوم پراکسید سولفات( ۰٫۹۴ مولار) به روشاکسیداسیون شیمیایی معمولی و التراسونیک تهیه گردید و بعد از خالصسازی و خشکنمودن،هدایت الکتریکی همو و کوپلیمرها با دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی چهار نقطه ای،ساختار همو وکوپلیمرها از طریق FT- IR، مورفولوژی وابعاد ذرات پلیمر از طریق میکروسکوپروبشی الکترونی (SEM) مورد بررسی قرارگرفت و در نهایت حلالیت کوپلیمرها در حلالهای آلی مورد بررسی قرارگرفت.