سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیددادوش هاشمی – کارشناس ارشد مدیریت، استاندار کرمانشاه
ارسلان حیدری – کارشناس ارشد GIS استانداری کرمانشاه

چکیده:

با اعمال عملگرهای حساب ی نظیر جمع، تفریق، ضرب و تقسیم بر روی تصاویر ماهواره ای چند طیفی قابل انطباق دریک ناحیه، می توان بسیاری از خصوصیات زمینی را استخراج نمود . بر اساس محاسبات انجام گرفته در حدود ۸۰ درصد از اطلاعات مربوط به باند های یک سنجنده مشترک می باشند . تنها در حدود ۲۰ درصد اطلاعات خاص مربوط به هر باند وجود دارد که با استفاده از بعضی از شاخص ها قابل استخراج می باشد . هدف از این تحقیق تهیه نقشه درصد تاج پوشش گیاهی با استفاده از پردازش تصویر ماهواره ایETM و در نهایت تهیه فاکتور کاربری اراضی مورد استفاده در مدل فرسایش خاکMPSIAC می باشد . برای تهیه لایه فوق از شاخصNDVI و روش طبقه بندی Maximum Likelihood استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان دهنده برتری روش فوق نسبت به روش های دستی است.