سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمصطفی خضری – عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق
بهار محمدی مقدم – ،دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست (گرایش آلودگی هوا) دانشکده محی

چکیده:

در جوامع نوین معاصر کنترل فاضلاب نه یک امر دلخواه بلکه یک ضرورت می باشد و چنانچه می دانیم در طی ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته پیشرفتهای بزرگی در شناخت تصفیه فاضلاب صورت گرفته است.علم تصفیه فاضلاب حالت ایستا به خود نگرفته است وفرایندهای پیشرفته تصفیه فاضلاب در زمان حاضر در حال شکل گیری است تا آنجا که فاضلاب به منظورهای مختلفی مورد استفاده مجدد قرار گرفته است.یکی از موارد استفاده مجدد از فاضلاب ،استفاده از آن به عنوان سوخت می باشد.در همین رابطه طرحی مبتنی بر تولید زغال سوختی از لجن فاضلاب جهت استفاده نیروگاههای حرارتی برای نخستین بار در ژاپن به اجرا در آمده است که در آن لجن فاضلاب پس از آبگیری به زغال سوختی تبدیل شده و به عنوان سوخت در نیروگاه حرارتی مورد استفاده قرار می گیرد.از دیگر موارد می توان به استفاده از لجن فاضلاب شهری جهت استخراج چربی آن و تولید بایودیزل اشاره کردکه نتیجه آن استخراج چربیهای لجن توسط عمل استری کردن وتبادل استری وتبدیل آن به بایودیزل است.در تحقیق حاضر مخلوط اتانول تولیدشده از فاضلاب به همراه بنزین به عنوان منبع سوخت اتومبیل مورد بررسی قرارگرفته است که نتایج مهم استفاده ازاتانول فاضلاب همراه با بنزین ،افزایش فراریت بنزین وهمچنین افزایش عدد اکتان می باشد