سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم مولاپناه کنارویی – کارشناسی ارشد نانو فیزیک ، دانشکده علوم پایه دانشگاه سیستان و بلوچست
موسی علی احمد – استادیار ،دکتری فیزیک ، دانشکده علوم پایه دانشگاه سیستان و بلوچستان.
حمیده سراوانی – استادیار، دکتری شیمی، دانشکده علوم پایه دانشگاه سیستان و بلوچستان.

چکیده:

در این پژوهش ابتدا نانوذرات اکسید کبالت به دو روش متفاوت سل-ژل و واکنش حالت جامد تهیه می شود. انجام آزمایشات TEM و XRD به ترتیب مشخصات ساختاری و مورفولوژی نمونه های تولیدی را نشان می دهد. طیف XRDتشکیل نانوذراتCo3O4با ساختار اسپینل را نشان می دهد. اندازه میانگین نانو ذرات حاصل از سل-ژلnm25 و واکنش حالت جامدnm54تخمین زده می شود. با استفاده از تصویرTEM مشخص می شود که اندازه و شکل نانوذرات در نمونه سل – ژل و حالت جامد به ترتیبnm14شبه کروی وnm63مکعب مستطیل شکل هستند. پس از تهیه نانو ذرات کبالت اکسید، از آن ها جهت ایجاد سطح ابرآب گریز استفاده می شود. نانوذرات تولیدی روی زیر لایه شیشه ای پوشش داده شده و سپس زیر لایه در کوره قرار میگیرد. در نهایت از استئاریک اسید جهت اصلاح سطح استفاده می شود