سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نجمه افشار کهن – کارشناس بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت مشهد
میر ابوطالب کاظمی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت مشهد
بتول محب راد – کارشناس آموزشی ، گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت مشهد ، دانش
اعظم طورانی – کارشناسان بهداشت محیط دانشکده بهداشت مشهد

چکیده:

مشکلات دامداریها در ارتباط با کنترل فضولات دامها برای کاهش بو و فراورده های آن و همچنین کمبود منابع انرژی ، باعث استفاده از مواد جامد در جهت تولید انرژی و کود گردیده است بیو گاز یکی از این منابع است که انرژی آن با انرژی حاصل از ۶% متر مکعب گاز طبیعی ، ۸۵% لیتر بوتان ، ۶۹% لیتر بنزین و ۶۲% لیتر گازوئیل برابری می کند. روش اجرا: در این طرح ابتدا یک دستگاه بیو گاز Batch در مقیاس آزمایشگاهی ساخته و به آن فضولات دامی افزوده شد . اجرای طرح در سه مرحله ( پروش seed ، ساخت دستگاه ، بهره برداری ) صورت گرفت . پهن گاو در یک سطل ۱۰ لیتری ریخته و حدودا نصف آن از مواد اولیه و بقیه آب افزوده و مخلوط گردید و داخل مخزن (هاضم) ریخته شد. د رنهایت اتصالات گازبند و مواد کامل هم زده شد. این فرایند تا ۲ هفته ادامه داشت هر دفعه تیوپ خالی و برای روز بعد آماده می شد. نتایج : در هفته دوم گاز (CH4) تشکیل و تولید شعله آبی نمود. نتایج آزمایش روی کود درصد رطوبت بالا به دلیل تازه بودن فضولات ۸۳% را نشان داد ، ph حدود ۷/۸ ، پتاسیم ۰٫۴۶% ، سدیم ۰/۴۶% بدست آمد. بحث و نتیجه گیری : نتایج حاصل از این طرح نشان می دهد که بدست آوردن گاز از فضولات دامی با اجرای یک سیستم بیوگاز خانگی در روستاها ، امکان پذیر بوده و گامی در جهت حل مشکلات دادمداریها و رفع کمبود انرژی می باشد.