سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهامه محمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، زنجان
عباسعلی زمانی –
محمدرضا یافتیان –

چکیده:

در مطالعه‌ی حاضر یک بیوفیلتر جدید با استفاده از کمپوست چای تهیه و در مطالعه‌ی حذف یون‌هایCo2+ ،Cu2+ ،Pb2+ و Ni2+ به کار برده شد. مطالعه‌ی تاثیر عامل‌ pH در محدوده‌ی ۳ تا ۸ بر روی فرآیند حذف فلزها نشان داد که جذب یون‌های فلزی با افزایش pH افزایش می‌یابد و مقدار بهینه آن برای حذف این یون‌ها برابر ۵ می‌باشد. مطالعه تاثیر زمان و مقدار جاذب بر روی فرآیند نشان داد که با افزایش زمان تماس و مقدار جاذب درصد حذف افزایش می‌یابد. در بررسی سرعت عبور محلول حاوی یون‌های فلزی در محدوده‌ی ۲ تا ۱۰ میلی لیتر بر دقیقه نشان داده شد‌ که با افزایش سرعت عبور محلول از ستون کارآیی حذف کاهش می‌یابد. در بررسی ایزوترم‌ها داده‌های به‌دست‌ آمده تطابق بهتری با مدل ایزوترم‌ فروندلیچ نشان دادند. هم‌چنین مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم نسبت به مدل‌های شبه مرتبه اول، معادله ساده ایلویچ و تابع توان مطابقت بیش‌تری نشان داد.