سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجتبی حاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی ز
میرخالق ضیاء تبار احمدی – استاد گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه مازندران،
سیدحسن گلمایی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه مازندران
فرهاد میرزایی – استادیار دانشکده مهندسی آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دان

چکیده:

طراحی صحیح سازه های انتقال، تنظیم، توزیع و حفاظت در یک پروژه آبی نقش عمده ای در تامین اهداف طرح دارند . در گذشته طراحی به صورت دستی و بدون استفاده از کامپیوتر صورت می گرفت که علاوه بر وقت گیر بودن از دقت کمی برخوردار بود . در تحقیق حاضر سعی شد تا با بکارگیری روابط هیدرولیکی حاکم بر جریان آب در آبراهه های روباز و با استفاده از ضوابط طراحی مورد استفاده، یک برنامه جامع کامپیوتری جهت طراحی شیب شکن مایل مستطیلی که هم نقش انتقال و تنظیم کنندگی را داشته و همچنین به عنوان یک سازه حفاظتی از فرسایش بالادست محسوب می گردد، با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک تهیه گردد . ابتدا الگوریتم برنامه در قالب فلوچارت یا دستورالعمل تهیه شد و بعد از آن ساختار الگوریتم در قالب زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک پیاده شد . که این عمل شامل طراحی اجزای گرافیکی جهت وارد کردن اطلاعات، نمایش خروجی، اجزای گرافیکی برنامه های تحت ویندوز و در نهایت کد نویسی دستورات به زبان ویژوال بیسیک بود . پس از طراحی گرافیکی و نوشتن برنامه اولیه، جهت رفع خطاهایی که به وجود آمدن آن در مراحل اولیه اجتناب ناپذیر است، برنامه مذکور اجرا گردید . پس از شناخت خطاها نسبت به رفع آنها اقدام گردید و پس از آن فایل اجرائی جهت نصب برنامه، تهیه شد تا کاربر بتواند آن را در محیط سیستم عامل ویندوز یا هر سیستم عامل ویژوال اجرا نماید . مقایسه مقادیر برآورد برنامه با مقادیر محاسبه شده از فرمولها و روابط تحلیلی یا تجربی در طرح شیب شکن مایل مستطیلی نشان داد که تقریباً بین برآورد برنامه و مقادیر محاسبه شده در ارتفاع نقاط در طول شیب شکن تفاوتی وجود ندارد و مقدار خطا در حدود ۱ درصد است . نیز برآورد نرم افزار در تعیین جزئیات سریز کنترل به روش آنکوم و بلایف نشان می دهد که برآورد روش بلایف از دقت بالاتری نسبت به روش آنکوم برخوردار است و مقادیر برآورد به مقادیر محاسبه شده از فرمولها و روابط تحلیلی و تجربی نزدیک تر است . همینطور برنامه مشخصات تنظیم کننده و شیب شکن را دقیقاً مانند روش محاسباتی
برآورد می کند .