سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نوربخش فولادی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا
احسان دانش نیا – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا
عباس شفیعیه – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا
اویس نگارش – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هوافضا

چکیده:

در این مقاله الگوریتمهای پایه برای طراحی مفهومی نانوماهوارههای مخابراتی ارائه شده است. الگوریتمها برای ماهوارههای مخابراتی تهیه و بنابراین مشی آنها برپایهی ماموریتها و بارمفیدهای مخابراتی میباشد. در نهایت با استفاده از الگوریتمها یک نانوماهوارهی مخابراتی ۶.۷ کیلوگرمی با قابلیت دریافت و ارسال پیامهای متنی و قابلیت ذخیرهی اطلاعات طراحی شده است