سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سهیلا دلیریان – پژوهشگاه نیرو
رضا علیزاده – پژوهشگاه نیرو
سیداحمد احمدی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

حفظ بازدهی بالای ژنراتورهای الکتریکی در تولید پیوسته برق در نیروگاهها از اهمیت بالایی برخوردار است . دما، کیفیت عایقها و همچنین عملکرد سیستم خنک کننده میزان تولید و عمر مفید ژنراتورها را تحت تاثیر قرار می دهد . گاز خنک کننده در حین بهره برداری از ژنراتور می تواند اطلاعات مفیدی در مورد مشکلات احتمالی داخل ژنراتور در اختیار ما قرار دهد [ ۱]. مواد عایقی آلی بکار رفته در ساختار ژنراتورهای الکتریکی پس از گذشت زمان دست خوش اورهیت و افت کیفیت شده که این امر منجر به تخریب آنها و تولید مواد اضافی در فاز گازی میگردد[ ۲]. با نمونه گیری ازگاز خنک کننده و آنالیز شیمیایی آن امکان تشخیص این ذرات و در پی آن شناخت و پیشگیری برخی از حوادث نیروگاه میسر گردیده و در صورت عدم پیشگیری، با گسترش عیب ممکن است خطرات جدی در هسته استاتور، سی م پیچ .[ روتور یا استاتور به وقوع بپیوندد[ ۴ در این مقاله فعالیتهای انجام شده در خصوص بررسی تخریب عایق ژنراتور، طراحی و ساخت پیرولایزر برای شبیه سازی فرایند زوال عایق به علت افزایش بیش از حد دما ،انجام عملیات پیرولیز عایق مورد نظر، نمونه برداری از گاز خنک کننده و آنالیز شناسایی مواد تشریح شده و در نهایت نحوه بررسی و آنالیز نتایج حاصل از آزمونها جهت پیش بینی شرایط عملکرد ژنراتور ارائه می گردد.