سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امین شکوهی – کارشناس ارشد مهندسی مواد، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، دانشگاه سمن
مردعلی یوسف پور – استادیار، خوردگی و مهندسی سطح،دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی، گروه

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی امکان ایجاد پوشش سه تایی از اکسیدهای تیتانیم، روتینیم و ایریدیم بر روی لایه تیتانیم خالص تجارتی به روش رسوب الکتریکی می باشد، که تاکنون مطالعه نشده است. برای این منظور در این پژوهش، نمک های TiCl4و RuCl3.xH2O و IrCl3.xH2O با درصدهای متفاوت طی دو مرحله پوشش دهی بر روی تیتانیم خالص تجاری اعمال شد. همچنین، پراکسید هیدروژن و الکل متانول نیز به عنوان مواد تشکیل دهنده الکترولیت در سل الکتروشیمیایی استفاده شدند. آند از جنس پلاتین بود و جریان ۳۰ میلی آمپر و به صورت DC نیز برای برقراری جریان الکتریکی استفاده گردید. به علاوه برای بررسی سطح نمونه ها، آنالیزهای میکرویکوپ الکترونی روبشی (SEM) توزیع انرژی پرتو ایکس (EDX) و پراش اشعه ایکس (XRD) به عمل آمد. همچنین رفتارپلاریزاسیون آندی نمونه های نیز بررسی گردید. نتایج نشان می دهد که پوشش حرارت داده شده در ۴۵۰ درجه سانتی گراد با ترکیب شیمیایی Tio2/Ruo2/Iro2=70/5/25 دارای کفیت مطلوب بوده و حداقل ولتاژ اضافی آزاد سازی گاز کلر و حداکثر پایداری و استحکام چسبندگی را دارا می باشد.