سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ماه رخ علیزاده حداد – کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات خوزستان گروه ریاضیات،اهواز،ایران
طوبی حموله – استادیار،دانشکده صنعت نفت اهواز

چکیده:

در این تحقیق ، مزوپور Al-HMS = با نسبت های مولی ۵و ۱۱ و ۲۱ Si/Al ساخته شد و به وسیله تکنیک های پراش اشعه X (XRD) ، جذب واجذب نیتروژن و واجذب آمونیاک با برنامه ریزی حرارتی – TPD)-3(NH شناسایی شد . کاتالیست تک فلزی ۱/۴ درصد وزنی پلاتین وکاتالیست های دو فلزی Pt-Ni بادرصد های وزنی متفاوت شامل ۰/۳ پلاتین و ۰/۱ نیکل و ۰/۲ پلاتین و ۰/۲ نیکل و ۰/۱ پلاتین و ۰/۳ نیکل از این دو فلز روی پایه های Al-HMS ساخته شد و از کاتالیست حاوی فلز قلع برای مقایسه استفاده گردید . کاتالیست های سنتز شده برای فرآیند هیدروکراکینگ n – دکان در محدوده دمایی ℃ ۵۵۱-۳۰۰ به کارگرفته شدند . تاثیر فاز فلزی به وسیله مقایسه بین کاتالیزورهای تک ، دو و سه فلزی و همچنین اثر نسبت Si/Al بررسی شد . کاتالیزورهای مزوپوری فعالیت بالایی رادر هیدروکراکینگ نرمال دکان نشان دادند . توزیع محصولات بر اساس توازن سایتهای اسیدی و فلزی و برهمکنشهای فلز فلز توضیح داده شده است