مقاله تهیه cDNA از mRNA ژن OD1 استخراج شده از بافت غده زهری عقرب ایرانی ادونتوبوتوس دوریه (Odonthobuthus doriae) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله علمی پزشکی جندی شاپور از صفحه ۳۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: تهیه cDNA از mRNA ژن OD1 استخراج شده از بافت غده زهری عقرب ایرانی ادونتوبوتوس دوریه (Odonthobuthus doriae)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادونتوبوتوس دوریه
مقاله نوروتوکسین
مقاله cDNA
مقاله تکنیک RT-PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیمرادی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: گله داری حمید
جناب آقای / سرکار خانم: شاهین فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: بیگی خوزانی ودیعه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در اکثر نقاط ایران، به ویژه مناطق مرکزی، جنوب و شمال شرقی، عقرب زدگی یک مشکل جدی محسوب می شود. بیشتر این گزش ها، ناشی از عقرب های خانواده بوتیده (Buthidae Family) می باشد. زهر عقرب شامل ترکیبات فعال بیولوژیک مختلف از جمله سموم عصبی (نروتوکسین) می باشد که هر کدام توسط ژن مخصوص به خود کد می شوند. هدف از انجام این پژوهش تکثیر cDNA کد کننده یک نروتوکسین شبه آلفا به نام OD1 از غده زهر عقرب ایرانی ادونتوبوتوس دوریه (Odonthobuthus doriae) می باشد.
روش بررسی: نمونه های عقرب از آزمایشگاه رفرانس عقرب موسسه رازی کرج تهیه و شناسایی شدند. با استفاده از کیت استخراج RNA، مجموع RNA از غده زهری عقرب استخراج شد. پس از این مرحله، ساخت cDNA از RNA استخراجی انجام شد. به منظور تکثیر cDNA کد کننده نروتوکسین، آغازگرهای مناسب طراحی و تهیه شد. پس از بهینه سازی شرایط PCR، و با استفاده از تکنیک نسخه برداری معکوس (RT-PCR)، قطعه cDNA کد کننده سم عصبی OD1 با ۶۴ اسید آمینه تکثیر شد.
یافته ها: با استفاده از کیت های استخراج و تکنیک ،RT-PCR قطعه cDNA از غده زهر عقرب ادونتوبوتوس دوریه تکثیر یافت. cDNA به دست آمده جهت انجام کلونینگ بعدی در نظر گرفته شد. باند مورد نظر مربوط به ژن OD1 با طول  bp 195بر روی ژل آگارز شناسایی شد. این باند شامل ۲۶۴ base pair کد کننده سم عصبی OD1 می باشد.
نتیجه گیری: ترتیب اسید آمینه قابل پیش بینی این سم شامل ۸۸ اسید آمینه می باشد که شامل یک سیگنال پپتید با ۲۴ اسید آمینه و سم OD1 کامل با ۶۴ اسید آمینه می باشد.