مقاله تهیه کیتوسان با وزن های مولکولی متفاوت به وسیله کنترل شرایط عملیاتی فرایند دی استیله شدن چند مرحله ای و بررسی تخلخل داربست های تهیه شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۴۱ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: تهیه کیتوسان با وزن های مولکولی متفاوت به وسیله کنترل شرایط عملیاتی فرایند دی استیله شدن چند مرحله ای و بررسی تخلخل داربست های تهیه شده
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیتین
مقاله کیتوسان
مقاله وزن مولکولی
مقاله درجه دی استیله شدن
مقاله گرانروی ذاتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبی نکیسا
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاده حمید
جناب آقای / سرکار خانم: وکیلی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش نمونه های کیتوسان با وزن های مولکولی و درجه های دی استیله شدن متفاوت از طریق فرایند دی استیله شدن چند مرحله ای تهیه شد. دمای واکنش، زمان و تعداد مراحل واکنش به عنوان عامل های موثر در نظر گرفته شدند. در این پژوهش، با هدف دستیابی به کیتوسانی با درجه دی استیله شدن بالا همراه با کنترل وزن مولکولی بدون تغییر در ساختار مولکولی آن، پایگاه داده ای تهیه شد. نتیجه ها نشان داد تعداد مراحل و مدت زمان هر مرحله از دی استیله شدن، وزن مولکولی کیتوسان را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار می دهند، به گونه ای که که می توان دو نمونه کیتوسان هر دو با درصد دی استیله شدن ۹۰% ولی با جرم مولکولی های متفاوت در گستره ۴٫۶۶×۱۰۵ تا ۲٫۹۳×۱۰۵ به دست آورد. نتیجه ها نشان می دهد بیشترین وزن مولکولی که می توان از فرایند دی استیلاسون چند مرحله ای، بدون افت درجه دی استیله شدن (%۹۶٫۶۷)، به دست آورد ۵٫۳۲×۱۰۵ است. همچنین مطالعات ریخت شناسی نشان می دهد وزن مولکولی کیتوسان تاثیر قابل توجهی بر اندازه حفرات داربست های تهیه شده دارد به گونه ای که دارای یک مقدار بحرانی است.