مقاله تهیه چندسازه سلولز – نایلون در مرحله مایع با کمک امواج ماکرویو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از صفحه ۷۳۲ تا ۷۴۱ منتشر شده است.
نام: تهیه چندسازه سلولز – نایلون در مرحله مایع با کمک امواج ماکرویو
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلولز
مقاله نایلون
مقاله حلال یونی
مقاله خواص فیزیکی و خواص مکانیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجتی مروست ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالخانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی علی نقی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه به بررسی انحلال و ساخت چندسازه سلولز – نایلون در مرحله مایع پرداخته شد. به این منظور حلال یونی BMIMCl در آزمایشگاه سنتز و برای انحلال مورد استفاده قرار گرفت. پس از انحلال پلیمرها، چندسازه سلولز – نایلون به صورت فیلم تهیه و پس از آماده سازی، ویژگی های فیزیکی و مکانیکی شامل شفافیت، جذب آب، واکشیدگی ضخامت، نفوذپذیری بخار آب و مقاومت کششی مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین ساختار شیمیایی چندسازه تهیه شده با استفاده از تکنیک FTIR مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که حلال یونی قادر به انحلال سلولز و نایلون می باشد و در اثر انحلال و اختلاط پیوندهای هیدروژنی بین هر دو پلیمر ایجاد می گردد. شفافیت، جذب آب و واکشیدگی ضخامت چندسازه جدید نسبت به فیلم سلولزی خالص، کاهش ولی نفوذپذیری بخار آب آن افزایش را نشان می دهد. البته مقاومت مکانیکی و مدول یانگ چندسازه ساخته شده نسبت به فیلم سلولزی مقدار کمتری را نشان می دهد.