مقاله تهیه پیش پلیمر ایزوسیاناتی بر پایه گیلیسیدیل آزید پلیمر (GAP) و تجزیه کمی NCO آن به وسیله طیف سنجی ۱۹FNMR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۲۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: تهیه پیش پلیمر ایزوسیاناتی بر پایه گیلیسیدیل آزید پلیمر (GAP) و تجزیه کمی NCO آن به وسیله طیف سنجی ۱۹FNMR
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وزن اکی والانی NCO
مقاله HFIP ،۱۹FNMR
مقاله پیش پلیمر
مقاله تجزیه کمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقیمی ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: بهادربیگی روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: عمرانی اسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش پلیمرهای حاوی ایزوسیانات با استفاده از تولوئن دی ایزوسیانات و گلیسیدیل آزید پلیمر تهیه شد. تجزیه کمی گروه ایزوسیانات این پیش پلیمر با استفاده از مشتق سازی گروه ایزوسیانات با هگزا فلوئور ایزوپروپیل الکل با استفاده از ۱۹FNMR و مقایسه سطح زیر پیک به دست آمده با پیک استاندارد داخلی تعیین شد. صحت این روش نیز با استفاده از دی ایزوسیانات های آروماتیک شناخته شده مانند متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات و تولوئن دی ایزوسیانات تایید و تعیین شد. نتیجه های به دست آمده باروش تیتراسیون مقایسه شد. سازگار خوبی بین نتیجه های به دست آمده با ۱۹FNMR و روش تیتر کردن وجود داشت. روش انجام شده با ۱۹FNMR دارای مزیت هایی مهم مانند حساسیت بالا و روش کار آسان در زمان کوتاه نسبت به روش تیتراسیون است.