مقاله تهیه و کاربردهای زیستی، کاتالیستی و پزشکی نانوذره های طلا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۹ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: تهیه و کاربردهای زیستی، کاتالیستی و پزشکی نانوذره های طلا
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوذره های طلا
مقاله کاربرد
مقاله کاتالیست
مقاله پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرحناک ضرابی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: صفاری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده عظیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: طلا در ابعاد ماکروسکپی، فلزی زرد و درخشنده و یکی از بی اثرترین فلزات محسوب می شود؛ اما هنگامی که ابعاد ذرات طلا در حد نانومتر (کمتر از ۵۰nm) تقلیل داده شود ویژگی های آن تغییر می کند. برای تهیه نانوذره ها روش های مختلفی وجود دارد که از این طریق می توان ذره هایی با وی‍ژگی های خاص تولید نمود.
مواد و روش ها: نانوذره های طلا عموما به وسیله احیا HAuCl4 با NaBH4 یا سیترات در حضور پایدارکننده (به طور مثال مولکول های آلی کوچک، پلیمرها و ماکرومولکول های زیستی) شامل گروه –SH یا –NH2 انتهایی در یک محیط غیرقطبی به دست می آید.
یافته ها: خصوصیت نادر نانوذرات طلا، فعالیت آنها در دماهای پایین است که این مزیت آنها باعث کاهش قابل توجه هزینه های عملیاتی واحدهای شیمیایی می شود و انتخاب پذیری واکنش را نیز بالا می برد، همچنین در بحث کنترل آلودگی؛ از قبیل پاک سازی هوا، ماسک های تنفسی و خالص سازی خط هیدروژن در فرآیند تولید پیل های سوختی مورد استفاده قرار می گیرد.
با توجه به فعالیت بالای نانوذرات طلا و تمایل آنها به اتصال با بیومولکول ها و ماکرومولکول ها، از نانوذرات طلای متصل شده به پپتیدها، می توان به منظور ردیابی مسیر آنها در درون سلول ها بهره گیری نمود که روشی مفید و مهم برای تصاویر سلولی، دارورسانی و شناسایی بیومولکول هاست.
نتیجه گیری: استفاده از نانوذرات طلا باعث بهبود کیفیت تشخیص و شناسایی بیماری های و درمان شده است.