مقاله تهیه و شناسایی هیدروژل آمفیفیلیت آکریل آمید و سدیم آلژینات (I.P.N) و شناسایی خواص فیزیکی آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در کاربرد شیمی در محیط زیست از صفحه ۲۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: تهیه و شناسایی هیدروژل آمفیفیلیت آکریل آمید و سدیم آلژینات (I.P.N) و شناسایی خواص فیزیکی آن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هیدروژل آمفیفیلیت
مقاله شبکه پلیمری درهم پیچیده
مقاله تورم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باغی شبنم
جناب آقای / سرکار خانم: سپهریان آذر امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هیدروژل ها گروهی از شبکه های پلیمری هستند که زنجیره های آن با اتصالات عرضی به یک دیگر وصل شده و به دلیل خصوصیات یونی یا داشتن گروه عاملی در ساختار پلیمر، حفره هایی به وجود می آید که باعث می شود مقدار زیادی آب و محلول های آبی را در داخل خود جذب نموده و متورم شود. در این کار از دو نوع پلیمر آکریل آمید و سدیم آلژینات در حضور آغاز گر آزوایزوبوتیرونیتریل و شبکه ساز N و Ń بیس آکریل آمید و دمای ۷۰ درجه سانتی گراد در مدت چهار ساعت هیدروژل هایی با مقدار های متفاوت تهیه شد سپس ماکزیمم تورم در هیدروژل I.P.N آکریل آمید با مقدار ۰٫۱۵g و سدیم آلژینات به مقدار ۰٫۰۰۹g به دست آمد با اضافه کردن NaCl و Na2SO4 در غلظت های ۰٫۱g، ۰٫۰۱g، ۰٫۰۰۱g در pH=12 ماکزیمم تورم برای هیدروژل آکریل آمید با مقدار ۰٫۱۵g و سدیم آلژینات با مقدار ۰٫۰۰۹g به دست آمد و در دماهای مختلف در pH=9 وpH=12  تورم هیدروژل های به نسبت (۰٫۰۰۱ NaAlg، ۰٫۰۰۵-۰٫۱۵ AAm، ۰٫۰۰۹-۰٫۱۵، ۰٫۱۵) محاسبه شد و ماکزیمم تورم در (۰٫۰۰۹، ۰٫۱۵) در pH=12 به دست آمد همچنین ساختمان این هیدروژل ها با دستگاه FT-IR  شناسایی گردید و مقاومت حرارتی این هیدروژل ها با استفاده از دستگاهTGA  بررسی شد.