مقاله تهیه و شناسایی بلورهای کادمیم اکسید ناخالص شده با عناصر لانتانیدی گادولینیوم (Gd3+) و لوتتیوم (Lu3+) به روش سل – ژل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در شیمی و مهندسی شیمی ایران از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: تهیه و شناسایی بلورهای کادمیم اکسید ناخالص شده با عناصر لانتانیدی گادولینیوم (Gd3+) و لوتتیوم (Lu3+) به روش سل – ژل
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختارمکعبی
مقاله روش سل ژل
مقاله گادولینیوم اکسید
مقاله لوتتیم اکسید
مقاله گاف انرژی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدپور سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: عالمی عبدالعلی
جناب آقای / سرکار خانم: خادمی نیا شاهین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این کار پژوهشی، بلورهای کادمیم اکسید خالص و ناخالص شده با عناصر لانتانیدی گادولینیوم ولوتتیوم به روش سل ژل در دمای ۹۰۰oC تهیه شد. ساختار، اندازه و ریخت شناسی ذره های تهیه شده با روش های الگوبنیاب SEM،XRD ،FT-IR  مورد بررسی قرار گرفت. همچنین اندازه های شبکه بلوری کادمیم اکسید با استفاده از نرم افزارCelref Version 3  تعیین شد. ویژگی های نوری نمونه های تهیه شده ناخالص شده با عناصر لانتانیدی، با بهره گیری از الگو بنیاب جذبی UV-Vis  بررسی شد. همچنین کاتیون های لانتانیدی (Gd3+,Lu3+) در ذره های تهیه شده کادمیم اکسید، آلایش شد و ویژگی های جدید آنها مورد مطالعه قرار گرفت.