مقاله تهیه و بررسی ویژگی های آمیخته های پلی اتیلن سبک- نشاسته گرمانرم؛ قسمت دوم: رفتار جذب آب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در شیمی و مهندسی شیمی ایران از صفحه ۲۵ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: تهیه و بررسی ویژگی های آمیخته های پلی اتیلن سبک- نشاسته گرمانرم؛ قسمت دوم: رفتار جذب آب
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلی اتیلن سبک
مقاله نشاسته
مقاله آمیخته
مقاله جذب آب
مقاله ضریب نفوذ
مقاله زیست تخریب پذیر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثابت زاده مریم
جناب آقای / سرکار خانم: باقری روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: معصومی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، رفتار جذب آب آمیخته های زیست تخریب پذیر پلی اتیلن سبک – نشاسته گرمانرم بررسی شده است. نشاسته گرمانرم از اختلاط نشاسته خالص با ۳۵% وزنی گلیسیرول با استفاده از مخلوط کن داخلی در دمای ۱۴۰oC، دور ۶۰ rpm و به مدت ۸ دقیقه به صورت مذاب به دست آمد. آمیخته های پلی اتیلن سبک – نشاسته گرمانرم دارای درصدهای گوناگون نشاسته (۱۰ تا ۴۰% وزنی) با (۳% وزنی ) و بدون PE-g-MA، با استفاده از اکسترودر تک مارپیچه تهیه شدند. آزمون جذب آب در دمای محیط و با استفاده از روش استاندارد مربوطه انجام گرفت. نتیجه ها نشان داد که با افزایش مقدار نشاسته گرمانرم و نیز افزایش زمان غوطه ور کردن نمونه ها، جذب آب آنها افزایش می یابد تا اینکه به مقدار ثابتی می رسد. پس از گذشت ۲۱ روز از غوطه ور کردن نمونه ها، افزایش در جذب آب به میزان %۱۰٫۵ برای نمونه دارای ۴۰% نشاسته و بدون سازگارکننده، و %۱۶٫۳ برای نمونه سازگار شده دارای ۴۰% نشاسته به دست آمد. نتیجه ها همچنین نشان داد که ویژگی های کششی از قبیل استحکام کششی نهایی و مدول یانگ پس از غوطه ور کردن نمونه ها کاهش پیدا می کند.