مقاله تهیه و بررسی ویژگی های آمیخته های پلی اتیلن سبک – نشاسته گرمانرم؛ قسمت اول: اثر سازگار کننده PE-g-MA بر خواص مکانیکی و رفتار جریان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در شیمی و مهندسی شیمی ایران از صفحه ۵۹ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: تهیه و بررسی ویژگی های آمیخته های پلی اتیلن سبک – نشاسته گرمانرم؛ قسمت اول: اثر سازگار کننده PE-g-MA بر خواص مکانیکی و رفتار جریان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلی اتیلن سبک
مقاله نشاسته گرمانرم
مقاله مالئیک انیدرید پیوند خورده بر روی پلی اتیلن
مقاله شکل شناسی
مقاله ویژگی های مکانیکی
مقاله رفتار جریان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثابت زاده مریم
جناب آقای / سرکار خانم: باقری روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: معصومی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، اثر پلی اتیلن پیوند خورده با مالئیک انیدرید (PE-g-MA) بر خواص مکانیکی، شکل شناسی و رفتار جریان آمیخته های زیست تخریب پذیر پلی اتیلن سبک – نشاسته گرمانرم مطالعه شده است. نشاسته گرمانرم از پیش اختلاط نشاسته خالص با ۳۵% وزنی گلیسیرول در دمای اتاق به دست آمد. مخلوط به دست آمده سپس با استفاده از مخلوط کن داخلی در دمای ۱۴۰oC، دور ۶۰ rpm و به مدت ۸ دقیقه به صورت مذاب به دست آمد. آمیخته های پلی اتیلن سبک – نشاسته گرمانرم دارای درصدهای گوناگون نشاسته گرمانرم (۱۰ تا ۴۰% وزنی) با (۳% وزنی) و بدون PE-g-MA، با استفاده از اکسترودر تک مارپیچه تهیه شد. شکل شناسی سطح آمیخته های تهیه شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین خواص مکانیکی و جریان نمونه ها با استفاده از روش های استاندارد مربوطه انجام شدند. تصویرهای میکروسکوپی بهبود پراکندگی ذره های نشاسته در ماتریس پلی اتیلن و چسبندگی بین سطحی فازها با استفاده از سازگار کننده را تایید می کنند. نتیجه های ویژگی های مکانیکی نیز نشان می دهد که استحکام کششی نهایی، ازدیاد طول در نقطه شکست، مدول کششی و استحکام ضربه نسبی آمیخته ها با افزایش مقدار نشاسته گرمانرم کاهش می یابند. با این وجود، نمونه های سازگار شده خواص مکانیکی بالاتری نسبت به نمونه های بدون سازگارکننده نشان می دهند. افزون بر این، نتیجه های آزمون های رئولوژیکی نشان می دهد که با افزایش مقدار نشاسته گرمانرم، شاخص جریان مذاب (MFI) نمونه ها کاهش و در نتیجه گرانروی ظاهری آنها افزایش می یابد. همچنین با افزایش نرخ برشی، گرانروی ظاهری نمونه ها کاهش می یابد که نشان دهنده رفتار شبه پلاستیک آمیخته های تهیه شده می باشد.