مقاله تهیه و ارزیابی خواص نانوفیبر سلولز تهیه شده با روش آسیاب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در علوم و فناوری چوب و جنگل (علوم کشاورزی و منابع طبیعی) از صفحه ۱۳۹ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: تهیه و ارزیابی خواص نانوفیبر سلولز تهیه شده با روش آسیاب
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله میکروفیبر سلولزی
مقاله آسیاب
مقاله نانوفیبر سلولزی
مقاله خواص فیزیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هادیلام محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: افرا الیاس
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمیان علی
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه، الیاف بلند آلفا سلولز سوزنی برگان (میکروفیبر) با فرآیند سریع، ساده و تک مرحله ای آسیاب به نانوفیبرهای سلولزی تبدیل شدند. خواص فیبرهای سلولزی شامل ویژگی های مرفولوژیک (قطر و توزیع قطری)، تغییرات ساختاری کریستال (ضخامت کریستال و درجه کریستالی)، پایداری سوسپانسیون و خواص فیزیکی فیلم (شفافیت و نفوذپذیری) در دو مقیاس میکرو و نانو مطالعه شد. مقایسه متوسط قطری میکروفیبرها (۳۳±۱۰ میکرومتر) و نانوفیبرها (۲۸±۱۱ نانومتر) نشان داد که فرآیند آسیاب با کاهش ۱۲۰۰ برابر قطر، در تولید نانوفیبرها کاملا کارآمد بوده است. مطالعه های پراش پرتو ایکس نشان داد که درجه کریستالی و ضخامت کریستال در میکروفیبرها به ترتیب ۷۹ درصد و ۵٫۱ نانومتر بوده که در اثر فرایند آسیاب این مقادیر به ترتیب به ۷۳ درصد و ۴٫۶ نانومتر برای نانوفیبرهای سلولزی کاهش یافتند. این تغییرات بیانگر اثر قابل ملاحظه نیروهای فشاری و برشی سنگ های آسیاب بر ساختار کریستال سلولز است. بر خلاف ته نشینی سوسپانسیون خمیر اولیه (میکروفیبر) پس از ۲ دقیقه، سوسپانسیون نانوفیبر کاملا پایدار بوده است. شفافیت کیفی فیلم میکروفیبر بسیار کم تر از شفافیت کیفی فیلم نانوفیبر و مقدار نفوذپذیری آن (۳۲۰ میکرومتر بر پاسکال در ثانیه) بسیار بیش تر از نفوذپذیری فیلم نانوفیبر (۱٫۰۶ بر پاسکال در ثانیه) بوده که نشان می دهد با کوچک سازی ابعاد سلولز از مقیاس میکرو به نانو، سطح ویژه و پیوند افزایش یافته و ساختار فیلم به دست آمده یکنواختی بیش تر و تخلخل کم تری می یابد.