مقاله تهیه هیبریدهای چغندرقند حامل ژن مقاومت به بیماری ریزومانیا و مقایسه عملکرد و کیفیت آن ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۷۷۷ تا ۷۸۹ منتشر شده است.
نام: تهیه هیبریدهای چغندرقند حامل ژن مقاومت به بیماری ریزومانیا و مقایسه عملکرد و کیفیت آن ها
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چغندرقند
مقاله ریزومانیا
مقاله ژن Rz1
مقاله گرده افشان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: واحدی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: بذرافشان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازی حسنعلی
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهیان نوقابی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق با استفاده از گرده افشان ها و سینگل کراس های حامل ژن Rz1، تعداد ۴۴ هیبرید چغندرقند تهیه شد و در دو مزرعه با آلودگی طبیعی به بیماری ریزومانیا در فارس و خراسان مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای این کار ابتدا بذر شش گرده افشان دیپلوئید ب ه همراه هفت سینگل کراس برای تهیه استکلینگ (Stekling) در مزرعه کشت شد. بعد از زمستان گذرانی ریشه چه ها در قطعات ایزوله، والدین پدری و مادری تلاقی شدند و بذر هیبرید از پایه مادری برداشت شد. در سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ هیبریدهای حاصل به همراه ارقام شاهد مقاوم و حساس در قالب یک آزمایش ۴۹ رقمی در دو مزرعه آلوده به ریزومانیا در استان های فارس و خراسان از نظر عملکرد و بیماری مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج تجزیه خوشه ای حاصل از ارزیابی دو ساله در دو منطقه بر مبنای عملکرد و کیفیت محصول و همچنین شدت آلودگی به بیماری ریزومانیا نشان داد که هیبریدهای ۲۶۳۸۸*(۷۱۱۲*SB36)، (۲۳۱*SB36)*26388،(۴۳۶*SB36)*26388 ، (۴۱۹*SB36)*27645، (۲۳۱*SB36)*27645، و ۲۶۳۸۸(۴۱۹*SB36)* با شاهدهای برتر آزمایش (لاتیتیا و فلورس) در یک گروه دسته بندی شدند. با توجه به عملکرد و شدت آلودگی به بیماری، گرده افشان های ۲۶۳۸۸ و ۲۷۶۴۵ برای تهیه هیبریدهای برتر انتخاب شدند.