مقاله تهیه نقشه پراکندگی فضایی خطر آتش سوزی جنگل با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: سه حوزه جنگلی در استان گیلان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات جنگل و صنوبر ایران از صفحه ۲۱۸ تا ۲۳۰ منتشر شده است.
نام: تهیه نقشه پراکندگی فضایی خطر آتش سوزی جنگل با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: سه حوزه جنگلی در استان گیلان)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدم قطعیت
مقاله تحلیل سلسه مراتبی فازی
مقاله نقاط بحرانی
مقاله قابلیت آتش سوزی
مقاله توپوگرافی
مقاله اقلیم
مقاله پوشش گیاهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرع کار آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی زمانی بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی ساره
جناب آقای / سرکار خانم: عاشق معلا مریم
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آتش سوزی در جنگل ها و مراتع باعث نابودی بخش عظیمی از منابع طبیعی می شود. از آنجا که عوامل متعددی در وقوع حریق نقش دارند، پیش بینی دقیق زمان و مکان وقوع آتش سوزی امری دشوار است اما با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی می توان به صورت مکاندار، نقاط دارای خطر بالای آتش سوزی را شناسایی کرده و نظارت بیشتری بر آنها داشت. هدف این پژوهش، تهیه نقشه قابلیت آتش سوزی با استفاده از لایه های اطلاعاتی متعدد از جمله توپوگرافی، اقلیم، پوشش گیاهی و عوامل اقتصادی- اجتماعی است. بخشی از جنگل های استان گیلان به دلیل تراکم بالای پوشش گیاهی و سابقه وقوع آتش سوزی های متعدد به عنوان منطقه مورد مطالعه در این پژوهش انتخاب شدند. از آنجا که تمام عوامل تاثیرگذار، به یک نسبت در وقوع و گسترش حریق نقش ندارند، از الگوهای چندمعیاره به منظور رتبه دهی این عوامل استفاده شد. تحلیل سلسله مراتبی فازی شیوه مورد استفاده در این مطالعه به منظور در نظر گرفتن عدم قطعیت ها و وزن دهی به معیارها بین ۰ تا ۱ بوده است. پس از محاسبه اوزان فازی و اعمال آنها بر نقشه های رستری عوامل تاثیرگذار، در نهایت تمامی لایه های اطلاعاتی وزن دار در سامانه اطلاعات جغرافیایی با یکدیگر تلفیق شدند. به منظور بررسی دقت روش بکارگرفته شده، نقشه نهایی خطر آتش سوزی با لایه دیگری که دربرگیرنده مناطق با بیشترین فراوانی وقوع حریق طی پنج سال اخیر بود، مورد مقایسه قرار گرفت. طی این گام مشاهده شد که ۶۶ درصد از کل نقاط بحرانی حریق با مناطق دارای خطر آتش سوزی زیاد و خیلی زیاد همپوشانی دارند که این امر بیانگر قابلیت بالای روش مطالعاتی جهت برآورد قابلیت آتش سوزی جنگل است. با توجه به نتایج، مجاورت به جاده ها و مناطق مسکونی از عوامل اصلی هستند که حتی عوامل توپوگرافیک را تحت تاثیر قرار می دهند و نقش بارزی در وقوع حریق و در نتیجه تخریب جنگل ها دارند.