مقاله تهیه نقشه سیمای طرح با هدف کنترل فرسایش بر اساس الگوی ژئومورفولوژی (مطالعه موردی: حوضه آبریز زنوزچای) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان) از صفحه ۳۹ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: تهیه نقشه سیمای طرح با هدف کنترل فرسایش بر اساس الگوی ژئومورفولوژی (مطالعه موردی: حوضه آبریز زنوزچای)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژئومورفولوژی
مقاله واحدهای شکل زمین
مقاله شاخص کاپا
مقاله ERDAS Imagine
مقاله زنوزچای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاشی زنوزی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت حسین
جناب آقای / سرکار خانم: نظری علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: نامدار محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بسیاری از مناطق ایران انتخاب کاربری و مدیریت زمین بدون توجه به قابلیت ها و توان سرزمین انجام می شود که سبب اتلاف سرمایه و کاهش ظرفیت محیطی می شود. با دانستن وضعیت شکل زمین می توان به چگونگی خاک و رستنی های هر واحد شکل زمین و توان آن برای کاربری های انسان در سرزمین پی برد. در این تحقیق ابتدا با تلفیق سه نقشه جهت دامنه، شیب دامنه و طبقات ارتفاعی، نقشه شیب تهیه شد و در مرحله بعد نقشه ژئومورفولوژی حوضه آبریز زنوزچای با استفاده از نرم افزار ERDAS Imagine تهیه شده و با آزمون آماری معلوم گردید نقشه ژئومورفولوژی تهیه شده با شاخص کاپای ۰٫۹ و میزان صحت کل ۹۴ درصد قابل اطمینان است. سپس نقشه واحدهای شکل زمین با تلفیق سه نقشه سنگ شناسی، ژئومورفولوژی و نقشه شیب ایجاد شد. در نهایت امر با تحلیل محدودیت ها و پتانسیل های موجود در حوضه آبریز و نیز با توجه به وضعیت واحدهای شکل زمین شیوه های مناسب برای کنترل فرسایش در حوضه آبریز مورد مطالعه ارائه گردید.