مقاله تهیه نقشه تیپ های گیاهی با استفاده از سنجنده های LISS-III و ASTER (مطالعه موردی: منطقه دیلم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی ( کاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبیعی ) از صفحه ۸۱ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: تهیه نقشه تیپ های گیاهی با استفاده از سنجنده های LISS-III و ASTER (مطالعه موردی: منطقه دیلم)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تیپ گیاهی
مقاله ASTER
مقاله LISS-III
مقاله طبقه بندی
مقاله داده ماهواره ای
مقاله دیلم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی خانقاه شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: ارزانی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی سیداکبر
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق در مراتع قشلاقی منطقه دیلم استان بوشهر در محدوده ای به وسعت ۱۵۹۱۵ هکتار در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ بمنظور تهیه نقشه تیپ های گیاهی با استفاده از تصاویر سنجنده های LISS-III و ASTER انجام گردید. عمل تصحیح هندسی تصاویر با استفاده از نقاط کنترل زمینی و نقاط ثبت شده توسط GPS (1>RMSE پیکسل) انجام گردید، همچنین تطابق تصویر به تصویر ۰٫۲>RMSE) پیکسل) جهت افزایش دقت انجام شد. تصحیحات اتمسفری تصاویر با استفاده از تفریق عارضه تاریک انجام گردید. برای بارزسازی و افزایش قدرت تفسیر فیوژن انجام شد. در مجموع از داده های ۵۰ محل نمونه برداری (هر محل میانگین نه پلات) برای طبقه بندی تصاویر جهت تهیه نقشه تیپ های گیاهی و از داده های ۲۵ محل برای آزمون صحت نقشه ها استفاده شد. برای طبقه بندی از روش های حداکثر احتمال و شبکه عصبی استفاده گردید. نتایج نشان داد که تصاویر هر دو سنجنده می توانند با دقت مناسبی تیپ های گیاهی مرتع را از همدیگر تفکیک نمایند و تفاوت زیادی بین نقشه های حاصله وجود ندارد. بیشترین صحت کلی برای طبقه بندی تصاویر سنجنده های LISS-III و ASTER به ترتیب ۹۱ و ۸۴٫۳ درصد برای روش حداکثر احتمال و ۷۱٫۳ و ۶۵٫۶ درصد برای روش شبکه عصبی می باشد. هیچ یک از سنجنده ها نمی توانند مرز تیپ های گیاهی را به طور دقیق مشخص کنند بنابراین با تفسیر بصری تصاویر، نقشه تیپ های گیاهی به دست آمده تکمیل شد.