مقاله تهیه نانوکامپوزیت پلی یورتانی فوم سخت سوپرپارامغناطیسی Fe3O4@SiO2-PUF به روش درجا و مطالعه خواص حرارتی و مغناطیسی آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۷۵ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: تهیه نانوکامپوزیت پلی یورتانی فوم سخت سوپرپارامغناطیسی Fe3O4@SiO2-PUF به روش درجا و مطالعه خواص حرارتی و مغناطیسی آن
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو کامپوزیت های فرومغناطیس
مقاله فوم های سخت پلی یورتان
مقاله فرایند سل-ژل
مقاله اکسید آهن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوی نیکجه میرمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرهمندنژاد محمدامین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق نانوکامپوزیت پلی یورتانی فوم سخت سوپر پارامغناطیسی به روش درجا سنتز شد. برای سنتز این نانوکامپوزیت، نانوذرات هسته-پوسته Fe3O4@SiO2 با روش سل-ژل و با پیش ماده تترا اتیل اورتو سیلیکات (TEOS) سنتز شدند و با آنالیز میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) مشخصه یابی شدند. فاز کریستالی مورد نظر در هسته مگنتیت (Fe3O4) و نانو ذرات هسته-پوسته به روش آنالیز تفرق اشعه ایکس (XRD) تایید شد.نانوذرات هسته-پوسته با درصدهای ۱ تا ۳، به زمینه پلی یورتانی اضافه شدند. خواص حرارتی و مغناطیسی نانوکامپوزیت های سنتز شده به ترتیب با روش های آنالیز وزن سنجی حرارتی (TGA) و آنالیز خواص مغناطیسی (VSM) مورد مطالعه قرار گرفت. نتیجه ها حاکی از این بود که اضافه شدن نانو ذرات هسته-پوسته تا ۲ درصد سبب بهبود خواص حرارتی فوم های سخت پلی یورتانی می شود و افزایش این درصد تا ۳، بهبود قابل توجهی را سبب نمی شود. آنالیز خواص مغناطیسی نشان داد، نانوکامپوزیت سنتز شده خواص سوپرپارامغناطیسی و اندکی خواص فرومغناطیسی از خود نشان داد که قابلیت کاربرد در حوزه های مختلفی را داراست.