مقاله تهیه منحنی های پاسخ گونه گون زرد (Astragalus verus Olivier) نسبت به شیب تغییرات محیطی با استفاده از روش None Parametric Multiplicative Regression در منطقه فریدون شهر استان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۵۳ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: تهیه منحنی های پاسخ گونه گون زرد (Astragalus verus Olivier) نسبت به شیب تغییرات محیطی با استفاده از روش None Parametric Multiplicative Regression در منطقه فریدون شهر استان اصفهان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل سازی پراکنش جغرافیایی گونه های گیاهی
مقاله گون زرد
مقاله تحلیل عاملی آشیان اکولوژیک
مقاله رگرسیون لجستیک
مقاله رگرسیون غیرپارمتریک مضربی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفایی مژده
جناب آقای / سرکار خانم: ترکش مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: بصیری مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه با هدف ترسیم منحنی پاسخ گونه گون زرد (Astragalus verus Olivier) نسبت به شیب تغییرات محیطی با استفاده از روشNone Parametric Multiplicative Regression  ((NPMR انجام گردید. بدین منظور ابتدا مدل سازی رویشگاه بالقوه گون زرد با استفاده از روش رگرسیون لجستیک (LR) و تحلیل عاملی آشیان اکولوژیک (ENFA) در مراتع فریدون شهر استان اصفهان انجام شد و این دو مدل با استفاده از ۳۱ متغیر محیطی (متغیرهای خاک، اقلیم و فیزیوگرافی) به صورت نقشه تهیه شدند. سپس به کمک این دو نقشه و نقشه های متغیرهای محیطی مهم، روش NPMR برای ترسیم منحنی های پاسخ گونه استفاده گردید. مدل های NPMR مدل های پیش بینی کننده ای هستند که می توانند بدون هیچ پیش فرضی در مورد شکل منحنی پاسخ گونه ها نسبت به متغیرهای اکولوژیکی، بحث نمایند و حد بردباری گونه ها را تعیین کنند. نتایج به دست آمده بر اساس نقشه های رویشگاه بالقوه (LR و ENFA) و منحنی های عکس العمل گونه، رویشگاه مناسب گون زرد در منطقه مطالعاتی، مناطقی با بافت متوسط تا به نسبه سنگین (۴۴ تا ۴۸ درصد رس)، شیب متوسط (۱۰ تا ۲۰ درصد)، خاک هایی با شوری کم (کمتر از ۰٫۳ درصد)، رطوبت اشباع خاک بین ۴۵ تا ۴۷ درصد و اسیدیته حدود ۷٫۵ است. نتایج مدل سازی پراکنش بالقوه این گونه و سایرگونه های گیاهی مهم می تواند در مکان یابی مناطق مستعد جهت احیای رویشگاه های بالقوه گونه های موردنظر استفاده شود.