مقاله تهیه مطالب آموزشی برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان بر مبنای رویکرد تلفیقی رایانه-مبنا و کلاس-مبنا در آموزش هم زمان مهارت های زبان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از صفحه ۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: تهیه مطالب آموزشی برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان بر مبنای رویکرد تلفیقی رایانه-مبنا و کلاس-مبنا در آموزش هم زمان مهارت های زبان
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش همزمان مهارت ها
مقاله آموزش تلفیقی زبان فارسی
مقاله ترکیب آموزش سنتی و الکترونیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میردهقان مهین ناز
جناب آقای / سرکار خانم: جورقانی اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهمیت و جایگاه ویژه زبان فارسی به عنوان زبان علمی در منطقه و جهان، نیازمند برنامه ریزی و تحقیقات تخصصی در راستای دستیابی به شیوه های نوین آموزش زبان فارسی، بویژه به غیرفارسی زبانان است. امروزه، در این زمینه، شاهد گرایش بیشتر به سوی خدمات آموزشی تلفیقی (تلفیق شیوه رایانه-مبنا با شیوه سنتی کلاس-مبنا) با مفهوم کاربرد بیش از یک رسانه در امر آموزش هستیم. بر همین اساس، در این پژوهش، با هدف ارائه مطالب آموزشی بر مبنای آموزش تلفیقی زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (با هدف ایران شناسی)، به تهیه مجموعه ای مشتمل بر ۱۰ درس جهت آموزش همزمان چهار مهارت اصلی زبان فارسی با شیوه تلفیقی پرداخته ایم. در این راستا، ضمن طراحی دروس مزبور، اعتبار مطالب آموزشی طراحی شده را نیز با بهره گیری از پرسشنامه (در نمونه ای آماری از ۴۰ نفر)، مورد ارزیابی و تحلیل آماری قرار داده ایم، که نتایج آماری حاصل نمایانگر معناداری تناسب دروس طراحی شده در تمامی موارد است.