مقاله تهیه فرمولاسیون نانونیوزومال پاکلی تاکسل و بررسی اثر سایتوتوکسیک آن بر روی رده سلولی سرطان پستان (MCF-7) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۱۷ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: تهیه فرمولاسیون نانونیوزومال پاکلی تاکسل و بررسی اثر سایتوتوکسیک آن بر روی رده سلولی سرطان پستان (MCF-7)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیوزوم
مقاله پاکلی تاکسل
مقاله پلی اتیلن گلیکول
مقاله نانودارورسانی
مقاله نانوفناوری
مقاله سرطان سینه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ارجمند مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مهشید
جناب آقای / سرکار خانم: چیانی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده عظیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف:پاکلی تاکسل یکی از داروهای مورد استفاده در سرطان سینه است. استفاده از آن عوارض جانبی مثل تضعیف عملکرد مغز استخوان و نوروپاتی محیطی را باعث می شود. اخیرا ثابت شده که می توان با استفاده از فناوری نانو علاوه بر کاهش عوارض جانبی، کارایی درمان را نیز افزایش داد. یکی از حامل های نانو برای دارورسانی، نیوزوم ها می باشند. در این مطالعه پاکلی تاکسل نیوزومه با دو روش تزریق اتر و تبخیر فاز معکوس تهیه گردید و مورد مطالعه قرار گرفت. هدف از این تحقیق استفاده از نانو ذرات نیوزومی حاوی پاکلی تاکسل و بررسی اثرسایتوتوکسیک آن بر روی رده سلولی سرطان پستان می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه به منظور بهبود اثر درمانی و کاهش عوارض جانبی پاکلی تاکسل، دارو به دو روش، تزریق اتر و تبخیر فاز معکوس نانونیوزومه و پگیله گردید. Span 20، کلسترول، پلی اتیلن گلیکول ۲۰۰۰ دالتون، پاکلی تاکسل و محلول MTT 0.5 mg/ml)) از شرکت سیگما خریداری شد. اتانول و ایزوپروپانول و دی اتیل اتر از شرکت مرک و محیط کشت RPMI 16-40 از شرکت Invitrogen خریداری و همچنین سلول MCF-7 از بانک سلولی انستیتو پاستور ایران تهیه گردید.
یافته ها: پس از توصیف نانوذرات حاصل، مشخص شد علاوه بر روش ساخت، ترکیب پلی اتیلن گلیکول اثر مثبت بر روی خواص نانوذرات اعمال می کند. ما توانستیم میزان کپسولاسیون داروی پاکلی تاکسل در نانوذره نیوزومی را به میزان چشمگیری افزایش دهیم.
نتیجه گیری: در این مطالعه مشخص شد با استفاده از نانوفناوری و نانوذره نیوزومی می توان فرمولاسیون مناسبی از داروی پاکلی تاکسل تهیه کرد. که نسبت به داروی آزاد کارآیی بیشتری داشته باشد در نتیجه دوز مصرفی برای درمان بیماری کاهش می یابد و این خود باعث کاهش عوارض جانبی دارو می شود و از طرف دیگر هزینه درمان نیز پایین می آید.