سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن ذوقی – دکتری برنامه ریزی حمل و نقل
اشکان قلندران – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران راه و ترابری
حمیده قنواتیان –

چکیده:

ساخت تونل درشبکه های درون شهری به خاطر تقاضای زیادو افزایش روزافزون وسایل نقلیه دربسیاری موارد پاسخگوی نیازهای ترافیکی شهرهای بزرگ می باشد تامین هوای پاک و تخلیه آلاینده های ناشی ازتردد وسایل نقلیه که درحالات بحرانی میتواند با حمل بارهای پرخطر ازجمله موارد احتراقی همراه باشد همواره مورد توجه طراحان بوده و نیاز به بررسی و مطالعه بیشتری دارد طراحی ساخت و نصب سیستم های کنترل دوددراکثر کشورها براساس آیین نامه های معتبر انجام میشود درموردتونلهای شیبدار که دارای شیب طولی هستند حرکت دود بطور کامل مطالعه نشده است درنتیجه تهویه طولی دربعضی از تونلها براساس فرضیات و فاقد شرحی روشن با مطالعات آزمایشگاهی طراحی شدهاند دراین مقاله سعی شده است تا با بیان مدل مقیاسی تونل و حرکت دود درتونلهای شیب دار نتایج حاصل از آن برای تونل رسالت درشهر تهران تعمیم داده شود.