سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای تحصیلات عالیه ی دختران ، فرصتها و تهدیدها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

عصمت زکی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
ایران علینقی زاده – کارشناس حقوق عمومی

چکیده:

دراین نوشتار فرصت ها و تهدیدهای تحصیلات عالی برزنان از نظر فرهنگی مورد مباحثه قرارگرفته است از انجا که حدود دودهه است که روند افزایش ورود دختران سیرصعودی داشته است محققان و صاحبنظران درعلل این سیرتصاعدی و آثار باقیمانده از آن نظرهای گوناگون داشته اند اینکه تحصیلات عالیه فرصتی برای زنان است یا تهدیدی برای آنان بیان میگرد که تحصیلات عالیه برای زنان دستاوردهای بی حدوحصری داشته است که از جمله بارزترین آنها تغییر نگرش جامعه نسبت به مشارکت زنان گسترش دامنه انتخاب همسر افزایش اگاهی زنان نسبت به حقوقشان توانمندسازی و رشد قابلیت های فردی و سرانجام درنهایت جمعی دستیابی به شغل و استقلال مالی کسب منزلت اجتماعی توسعه اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی زنان از نظر فکر یو روانی و یا دردید کلی که همه انها منجر به ارتقا فرهنگ عمومی جامعه می شود می باشد البته عده ای تحصیلات عالیه را تهدیدی برای زنان میدانند براساس عقاید این دسته تحصیلات هعالیه و جاذبه های دانشگاه برزندگی شخصی زنان تاثیر گذار است و آنها را نسبت به زندگی شخصی و خانواده بی تفاوت می نماید. همچنین باعث افزایش توقعات زنان و افزایش سن ازدواج و پیامدهای ناشی از آن مانند تک فرزندی و بیماریهای ژنتیکی که به دلیل سن بالای مادر بروز می گردد می شود.